:: GNU GPL femfumcali2copi ::
the source code is hosted in···>FEATURES AND GOALS
CaLi2CoPi is a multiplatform PDF parser
library programmed in PostScript. Works with
several specialized switch in order to verify,
extract or change any PDF content. Also supports
online execution on web based user interface via
Ghostscript. A Free Software initiative for the
document management and graphic professionals.


PostScript source code in html

PS source code flags and milestones in html

Google Summer of Code Ideas List

Student GSoC application

The opinions of community members and sponsors for GSoC


Get GNU FemFum_CaLi2CoPi PS Applet at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads


ONLINE TOOLS

CaLi2CoPi #0

CaLi2CoPi #1

CaLi2CoPi #2

CaLi2CoPi #3

CaLi2CoPi #4

CaLi2CoPi #5

CaLi2CoPi #6

CaLi2CoPi #7

CaLi2CoPi #8

CaLi2CoPi #9

CaLi2CoPi #10

CaLi2CoPi #11

CaLi2CoPi #12
:: March 2011 març ::

<···el codi font l'hostatjaCARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS
Cali2CoPi és una llibreria multiplataforma
de tractament de PDF escrita en Postscript
que analitza, esmena i manipula tota mena de
dades per mitjà d'uns gatells especialitzats.
S'executa via web amb Ghostscript per Internet.
Una iniciativa de Programari Lliure per als
professionals del sector gràfic i documental.


codi font PostScript en html

fites i gatells del codi font PS en html

Llista d'Idees pel Google Summer of Code

Sol·licitut de les Beques GSoC per a estudiants

Opinions de la comunitat d'usuaris i patrocinadors pel GSoC